Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

gora

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY

69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECILOTNICZEGO

im. gen. dyw. Stefana ROWECKIEGO „GROTA”

i GARNIZONU LESZNO

zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.” Prawo o Stowarzyszeniach” /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z 15.09.2015 r./

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, uprawnionym do samodzielnego kształtowania programów swojego działania.

Jest organizacją społeczną, która powstała z inicjatywy i jako wyraz oddolnego, spontanicznego zapotrzebowania na tego rodzaju integrację miejscowego środowiska i grupującą w swoich szeregach osoby (oficerów rezerwy i w stanie spoczynku), które w zdecydowanej większości całe swoje życie zawodowe związały z wykonywaniem zadań na rzecz obronności i służbą w Siłach Zbrojnych naszej Ojczyzny. Z tym środowiskiem związani są również oficerowie i podchorążowie rezerwy pozostający przez wiele lat na przydziałach mobilizacyjnych w jednostkach wojskowych Garnizonu Leszno. W samym mieście i okolicach tzw. „środowisko wojskowe” tradycyjnie od prawie stu lat stanowi znaczącą część całej leszczyńskiej społeczności, na trwałe wkomponowało się w jego struktury ponieważ czynnie uczestniczy w rozwoju miasta i regionu. Posiada wielu sympatyków i zwolenników wśród różnych grup społecznych regionu w tym również wśród organów przedstawicielskich władz rządowych i samorządowych regionu.

„Stowarzyszenie” dla osób je tworzących oprócz innych statutowych obowiązków spełnia rolę swego rodzaju łącznika z byłym „zakładem pracy” oficera rezerwy i w stanie spoczynku. Naturalnym procesem jest fakt, że „emeryci wojskowi” w większym lub mniejszym stopniu są zainteresowani zmianami, które następują w Siłach Zbrojnych, w ich byłej jednostce, czy też na ich byłym stanowisku służbowym. Istnieje też potrzeba zwykłych spotkań koleżeńskich. Nie można przecież „przeciąć” tak raptownie (bezkompromisowo) więzi trwającej w większości 30, 40 a nawet więcej lat.

Z kolei aktywność oficerów rezerwy umożliwia wykorzystanie ich doświadczenia zawodowego w popularyzowaniu problematyki bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowaniu postaw krzewiących patriotyzm wśród żołnierzy służby czynnej, młodzieży szkolnej i akademickiej, jak również wśród innych grup społecznych środowiska leszczyńskiego.

Cele Stowarzyszenia :

- Integracja środowiska oficerów /podchorążych/ rezerwy, którzy służyli /bądź byli na przydziałach mobilizacyjnych/ w jednostkach i instytucjach wojskowych stacjonujących na terenie Garnizonu Leszno, a przez to pełniejsze wykorzystanie aktywności tegoż środowiska do działalności na rzecz rozwoju kulturalnego i materialnego ogółu społeczności Leszna i Ziemi Leszczyńskiej.

v Popularyzacja i propagowanie działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz problematyki bezpieczeństwa i obrony narodowej w różnych kręgach środowiskowych społeczeństwa Leszna i okolic (przede wszystkim środowisk młodzieży).

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, postaw i wartości patriotycznych oraz pogłębianie wiedzy historycznej o Wojsku Polskim, głównie na przykładzie jego części związanej z Wielkopolską i Garnizonem Leszno.

- Opieka nad miejscami Pamięci Narodowej na terenie Garnizonu Leszno oraz gromadzenie pamiątek związanych z działaniami i funkcjonowaniem jednostek i instytucji wojskowych na terenie Garnizonu Leszno. Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Leszno.

- Zwiedzanie miejsc historycznych, muzeów oraz udział w pokazach uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach organizowanych imprez turystycznych (głównie wycieczek).

- Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych osobom w wieku emerytalnym (związanym ze środowiskiem wojskowym) i ich rodzinom w miarę posiadanych środków i możliwości organizacyjnych.

vStała współpraca z jednostkami wojskowymi, organizacjami kombatanckimi oraz jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na terenie Garnizonu Leszno.

Formy działania:

- Organizowanie regularnych zebrań i spotkań członków.

- Uczestniczenie w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi i wojskowymi oraz rocznicami upamiętniającymi bohaterskie walki jednostek leszczyńskich.

- Organizowanie imprez integrujących środowisko, uroczystych jubileuszy, podróży wojskowo – historycznych, wycieczek na pokazy działania wojsk i sprzętu wojskowego, targi przemysłu obronnego, kursy, sympozja, konferencje naukowe i wystawy związane z obronnością.

- Upowszechnianie w TV, radiu, prasie i własnych wydawnictwach historii jednostek i instytucji woskowych Garnizonu Leszno, sylwetek wybitnych dowódców i żołnierzy, promowanie ich dokonań w kraju i zagranicą, w czasie wojen i pokoju oraz w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

- Współpraca i współdziałanie z innymi organami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami wojskowymi, uczelniami, szkołami i zakładami pracy. Gotowość udziału członków Stowarzyszenia do działań na wypadek miejscowego zagrożenia wewnętrznego, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń czasu pokoju.

- Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

- Prowadzenie strony internetowej, kroniki Stowarzyszenia oraz wydawanie własnych opracowań.

vProwadzenie środowiskowego klubu na potrzeby oficerów rezerwy, służby czynnej i weteranów wojskowych w przypadku posiadania odpowiedniej bazy materialnej i organizacyjnej.

Struktura i stan:
- Walne Zebranie,

- Zarząd Stowarzyszenia,

- Komisja Rewizyjna

Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych. Stan na 31.01.2016 r. wynosi - 58 członków.

Imieniny

Środa, 24-07-2024, Imieniny obchodzą Antoni, Kinga, Krystyna
Do końca roku pozostało: 161 dni

ZEGAR

Licznik odwiedzin

2621386
DzisiajDzisiaj60
WczorajWczoraj763
Bieżący tydzieńBieżący tydzień2063
Bieżący miesiącBieżący miesiąc25773
WszyscyWszyscy2621386