Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

gora

plansza 69lpplot

 

16 KWIETNIA - ŚWIĘTO PUŁKOWE

69. LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA”

         Ważnym wydarzeniem w historii każdego pułku Wojska Polskiego było zawsze, obchodzone uroczyście, co roku, święto pułkowe. Na ten dzień w okresie II Rzeczpospolitej, oficerowie wybierali ważną datę z historii wojennej lub pokojowej służby pułku. Potwierdzał to potem w swoim rozkazie dowódca pułku. Były to najczęściej daty związane z rozpoczęciem formowania pułku, nadaniem sztandaru, pierwszym zaprzysiężeniem żołnierzy pułku, przybyciem do miejsca pokojowej służby, przyjęciem szefostwa pułku. Dziś mówi się o patronie pułku. Z okresu wojennego często wybierano daty związane z chrztem bojowym oddziału, najcięższymi bojami, nadaniem oddziałowi za zasługi bojowe Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po zakończonej drugiej wojnie światowej, daty święta pułku ustalał minister obrony narodowej. Dopiero po 1989 roku, powrócono do starego zwyczaju wybierania daty święta pułkowego przez żołnierzy pułku.

        Dnia 2 września 1944 roku we wsi Kolonia Wrotków koło Lublina rozpoczęło się formowanie 69. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. 25 października 1944 roku pułk wraz z całą dywizją został zaprzysiężony w Folwarku Konstantynówka, w rejonie dyslokacji 61. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Później pułk w składzie macierzystej dywizji rozpoczął swój marsz bojowy na zachód, ubezpieczając oddziały 2. Armii Wojska Polskiego w rejonach: Międzyrzeca Podlaskiego, Mrozów i Broszkowa, Łodzi, na Pomorzu Zachodnim, pod Trzebnicą i Oleśnicą.

        Na początku kwietnia 1945 roku, po ośmiu miesiącach marszu i przebyciu ponad 1000 kilometrów pułk ześrodkował się nad Nysą Łużycką, w rejonie, z którego niebawem miał wejść do walki.

        W dniu 16 kwietnia 1945 roku 69. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej wszedł do walki osłaniając oddziały 9. Dywizji Piechoty 2. Armii, w czasie forsowania Nysy Łużyckiej, na wysokości Rothenburga. Była to ostatnia operacja wojenna Wojska Polskiego, zwana „berlińską”. Był to chrzest bojowy pułku.

        O godzinie 6.15 tego dnia rozpoczęło się artyleryjskie przygotowanie natarcia. Zgodnie z planem wszystkie baterie ogniowe pułku uczestniczyły w tym działaniu. W kolejnych dniach walki pułk osłaniał oddziały 2. Armii aż do zakończenia wojny, w dniu 8 maja 1945 roku. W tym dniu wszystkie pułki 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (61., 66., 69., 75. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej) ześrodkowały się w rejonie miejscowości Neustadt w Niemczech. W czasie działań bojowych pułk zestrzelił 4 samoloty nieprzyjaciela, zniszczył około 24 punkty ogniowe, wyeliminował z walki około batalionu piechoty. Zniszczył transport kolejowy niemieckiej broni pancernej. W toku walk pułk poniósł straty. Poległo i zaginęło bez wieści 36 żołnierzy, a 34 zostało rannych.

        22 maja 1945 roku cała 3. Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej przybyła z frontu do Leszna. Tu zakwaterowała w koszarach przy ulicy Racławickiej. We wrześniu tego roku 3. Dywizja została rozformowana, a na jej bazie utworzony został 86. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej.

        Po latach, w 1951 roku, w Żarach sformowany został 80. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, będący w składzie 11. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. W 1955 roku pułk został wydzielony ze składu dywizji i przeniesiony do Leszna. W 1967 roku rozkazem ministra obrony narodowej pułk przyjął numer, dziedzictwo bojowe i tradycje 69. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Od tego roku, starym zwyczajem, pułk na swoje święto przyjął datę wejścia do walki w czasie drugiej wojny światowej, tj. 16 kwietnia. Przez 46 lat, tego dnia, pułk w garnizonie lub w czasie ćwiczeń na poligonach obchodził swoje święto.

        Prawie siedem lat temu (w grudniu 2011r.) pułk został rozformowany, a dwa jego dywizjony zostały włączone do 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Autor : Krzysztof Handke

***

            Jednak, jako Stowarzyszenie, nie zapominamy o naszych korzeniach i historii. Corocznie składamy hołd kolegom, byłym żołnierzom 69pplot, którzy odeszli na "wieczną wartę" a spoczywają na leszczyńskich cmentarzach. Również i w tym roku pamiętaliśmy. 1. Leszczyński dywizjon przeciwlotniczy zaciągnął wartę honorową przy grobach dwóch byłych dowódców 69pplot - płk Józefa CHMIELUKA i płk Mariana PIĘKOSZA, pochowanych na cmentarzu parafialnym przy ul. Kąkolewskiej. Natomiast członkowie naszego Stowarzyszenia uhonorowali byłych dowódców i innych żołnierzy 69pplot na cmentarzach przy ul. Kąkolewskiej i ul. Osieckiej poprzez zapalenie zniczy i zatknięcie biało-czerwonych chorągiewek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii. Kliknij tutaj.

W dniu 6 kwietnia 2018 roku w sali kinowej klubu żołnierskiego w koszarach przy ul. Racławickiej odbyło się Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. Gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” i Garnizonu Leszno. W zebraniu uczestniczyło 21 członków z ogólnej liczby 61 członków stowarzyszenia. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że zebranie jest prawomocne, ponieważ odbyło się w drugim terminie.

20180406 01Obrady otworzył Wiceprezes Stowarzyszenia mjr w st. spocz. Jerzy DOMAŃSKI, witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania. Prezes Stowarzyszenia kol. płk w st. spocz. Mirosław ROCHMANKOWSKI z powodów zdrowotnych był nieobecny. Wiceprezes zaproponował wybór przewodniczącego zebrania i protokolantów. Jednogłośnie przyjęto zgłoszone kandydatury. Przewodniczącym zebrania został kol. Wiesław KOŚCIAŃSKI, protokolantami zostali kol. Zdzisław JĘDRYSIAK i kol. Jerzy WÓJCIK. Dokonano również wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: kol. Kazimierz GREGOR i kol. Tadeusz PODSIADŁY oraz komisji uchwał i wniosków w składzie: kol. Józef DEUTSCH i kol. Krzysztof GOŁĘBIEWSKI. Pierwotny porządek zebrania poszerzono o wybory uzupełniające skład zarządu stowarzyszenia, ponieważ rezygnację ze składu zarządu i funkcji Skarbnika złożył kol. ppłk rez. Piotr LASZKIEWICZ – względy zdrowotne nie pozwalają mu nadal pełnić funkcji w zarządzie. Po uzupełnieniu nowy porządek zebrania przyjęto jednogłośnie.20180406 02

W następnej części zebrania przedstawiono sprawozdania za 2017 rok oraz projekty działalności w 2018 roku. Kol. Wiceprezes przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017 roku, w zastępstwie Skarbnika – kol. Sekretarz Andrzej IZYDORCZYK przedstawił Sprawozdanie finansowe za rok 2017 a kol. Tadeusz NOGA przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawił Plan działalności Stowarzyszenia na 2018 rok i Sekretarz kol. Andrzej IZYDORCZYK przedstawił Projekt planu finansowego Stowarzyszenia na 2018 rok. W wyniku zarządzonych głosowań udzielono absolutorium Zarządowi za miniony rok oraz przyjęto powyższe sprawozdania za 2017 rok oraz projekty planów działalności i finansowego na 2018 rok. W dalszej części dokonano wyboru nowego członka Zarządu Stowarzyszenia po rezygnacji kol. Skarbnika ppłk rez. Piotra LASZKIEWICZA. W wyniku tajnego głosowania nowym członkiem Zarządu wybrano kol. mjr Eugeniusza KWIATKOWSKIEGO. Przewodniczący zebrania zarządził krótką przerwę, w czasie której ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia w nowym składzie. Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia i przydział funkcji jest następujący: Wiceprezesem został kol. Wiesław KOŚCIAŃSKI, funkcję Sekretarza będzie nadal pełnił kol. Andrzej IZYDORCZYK, Skarbnikiem został kol. Jerzy DOMAŃSKI a Członkiem Zarządu kol. Eugeniusz KWIATKOWSKI.

20180406 03Na zakończenie kol. Wiceprezes przedstawił problemy działalności Stowarzyszenia, zapoznał obecnych członków z najbliższymi wydarzeniami i uroczystościami oraz planowanymi zamierzeniami związanymi z dwiema ważnymi rocznicami: uroczystości 100-lecia broni przeciwlotniczej w Koszalinie (1.09) oraz 75-lecie bitwy pod Lenino. Poprosił także o większe zaangażowanie członków w działalność bieżącą, po czym podziękował wszystkim kolegom za przybycie na zebranie i zakończył Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Imieniny

Sobota, 21-04-2018, Imieniny obchodzą Addar, Anzelm, Bartosz
Do końca roku pozostało: 255 dni

ZEGAR

Licznik odwiedzin

248294
DzisiajDzisiaj1594
WczorajWczoraj1288
Bieżący tydzieńBieżący tydzień6187
Bieżący miesiącBieżący miesiąc16731
WszyscyWszyscy248294