Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

gora

19200117 1Dnia 17 stycznia [sobota] 1920 roku na mocy zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918/1919 roku oraz postanowień Traktatu Wersalskiego Leszno i powiat leszczyński po ponad 120 latach zaborów powróciło do macierzy. Tego dnia rozpoczął się proces rewindykacji ziemi leszczyńskiej.

Rano 17 stycznia miasto opuściła niemiecka załoga. Domy przyozdobione zostały biało czerwonymi flagami. Tego dnia do miasta wkroczyły pierwsze oddziały Wojsk Wielkopolskich. Jako pierwszy przybył patrol ułanów z 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Później przybyły inne pododdziały wojsk Frontu Wielkopolskiego. Były to 1 kompania 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich, dwie kompanie 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich, 2 szwadron 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich, 2 dywizjon 2. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej.

Następnego dnia [niedziela] około godziny 11.45 nad miastem pojawiły się samoloty 4. eskadry porucznika pilota Jerzego Dziembowskiego pod dowództwem podporucznika pilota Białego z Poznania, które wykonały lot demonstracyjny.

W samo południe na miejskim Rynku odbyła się podniosła uroczystość, na którą z Poznania przybył generał Józef Dowbor Muśnicki, drugi dowódca powstania wielkopolskiego wraz z wojewodą poznańskim Witoldem Celichowskim oraz przedstawicielem misji koalicyjnej – francuskim pułkownikiem Marguet. W obecności wojska oraz rozradowanych tłumów mieszkańców miasta na Rynku rozpoczęła się msza odprawiona przez księdza Pawła Steinmetza. Potem przemówił do zebranych między innymi generał Dowbor – Muśnicki,19200117 2 oznajmiając przejęcie miasta i powiatu przez Polskę. Symbolicznie przekazał władzę staroście Tadeuszowi Sobeckiemu. Zebrani leszczynianie odśpiewali Marsyliankę, Rotę i Mazurka Dąbrowskiego. Później odbyła się defilada wojskowa. Po południu w całym mieście trwały festyny i zabawy taneczne.

Proces rewindykacji pod względem wojskowym zabezpieczała 3. Dywizja Strzelców Wielkopolskich generała Wincentego Odyńca. 9. Pułk Strzelców Wielkopolskich tejże dywizji utworzył szpital polowy [mieścił się w obecnym Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich]. Równocześnie ten sam pułk utworzył Komendę Placu, [mieściła się przy obecnej ulicy Żwirki i Wigury]. Przy ulicy Dworcowej powstała Powiatowa Komenda Uzupełnień. Pierwszym dowódcą garnizonu został pułkownik Mieczysław Poniatowski.

W latach 30-tych XX wieku dla upamiętnienia tego faktu trzy ulice w mieście nazwano: 17. Stycznia oraz Niepodległości i Wolności. Dwie ostatnie prowadziły od strony Osiecznej do Rynku. Tymi ulicami właśnie 17 stycznia 1920 roku przybył pierwszy patrol Wojsk Wielkopolskich. W okresie międzywojennym ten dzień w mieście był traktowany jako Święto Niepodległości.

Tak powstał garnizon Leszno, który istnieje do dnia dzisiejszego.

11listopada2013W listopadzie 1918r. po 123 latach zaborów odrodziło się niepodległe państwo polskie.

Jesienią 1918r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro - węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.

Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc nieuchronną klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa.

Niepodległość jednak nie była dziełem przypadku. Wiązała się ściśle z walką zbrojną narodu polskiego w latach I wojny światowej – w Legionach Polskich, w formacjach militarnych powstałych w Rosji, w Armii Polskiej gen. Józefa Hallera, w różnych organizacjach konspiracyjnych, a także w ramach działalności na polskiej i międzynarodowej arenie politycznej.

 W dniu 8 stycznia 1918r. prezydent USA Wilson w 13. punkcie swojego orędzia, stwierdził: „należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkałe przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym”.
 W dniu 3 czerwca 1918r. rządy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, mając poparcie USA, ogłosiły wspólną deklarację nawiązującą do sprawy polskiej „utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza, stanowi jeden z warunków pokoju trwałego i sprawiedliwego oraz panowania prawa w Europie.”

 Rada Regencyjna w dniu 7 października 1918r. wydała manifest do narodu polskiego, w którym powołując się na 13. pkt orędzia prezydenta USA, stwierdziła, że stanowi on podstawę do niepodległości Polski i powołania rządu polskiego, który będzie złożony z członków reprezentujących różne opcje polityczne. Powstały rząd wydał w dniu 27 października dekret o formowaniu Wojska Polskiego.

 W dniu 28 października 1918 roku w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która zaczęła przejmować władzę z rąk Austriaków na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Przypieczętowaniem jej dzieła było w kilka dni później rozbrojenie załogi austriackiej przez członków konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej oraz legionistów i młodzież.

 W dniu 1 listopada 1918r. we Lwowie wybuchły walki polskiej ludności z Ukraińcami, którzy proklamowali powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej.

 W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego, w którego skład weszli przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Równocześnie oddziały podległe rządowi przystąpiły do rozbrajania wojsk okupacyjnych na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie.

W dniu 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski, który od lipca 1917 roku był więziony przez Niemców w twierdzy magdeburskiej. Przyszły Naczelnik był witany m.in. przez regenta – księcia Lubomirskiego i Adama Koca z Polskiej Organizacji Wojskowej. Przyjazd Piłsudskiego wywołał entuzjazm ludność stolicy i masowe rozbrajanie okupantów na terenie całej Kongresówki. Stronnictwa niepodległościowe zażądały od Rady Regencyjnej przekazania pełni władzy bohaterowi z Magdeburga.
 W dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą władzę cywilną. Dzień wcześniej podporządkował mu się również Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie.
 W dniu 12 listopada J. Piłsudski wydał pierwszy rozkaz do Wojska Polskiego:

 Żołnierze! Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej blasku. Z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej obywateli. […] Cały Nasz Naród staje teraz przed zagadnieniami, które rozwiązać będzie mógł tylko przy nadzwyczajnym wysiłku i naprężeniu swej siły i woli. W swoim zakresie zagadnienia te stają i przed nami. Rozwiązać je będzie nam tym trudniej, że twarda nasza służba nakłada nieraz ciężaru więcej na uczucia i serce żołnierza. Zarówno w najradośniejszych jak i najcięższych chwilach żołnierz musi być opanowanym i zrównoważonym, zdolnym do wykonania swego zadania w porządku i dokładnie”.

 W dniu 16 listopada J. Piłsudski powiadomił świat o powstaniu niepodległego państwa polskiego:

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienia Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. […] Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości”.

 Józef Piłsudski powołał również nowy centralny rząd, który w dniu 21 listopada wydał manifest zapowiadający reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu, uzależniając jednak ich przeprowadzenie od postanowień przyszłego Sejmu Ustawodawczego. Jednocześnie J. Piłsudski wprowadził bardzo korzystne dla robotników warunki pracy i zapowiedział wybory parlamentarne.

 W dniu 22 listopada J. Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej.

O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło narodowi polskiemu toczyć krwawe boje.

W dniu 27 grudnia 1918r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które zrzucając pruskie jarzmo, przywróciło Wielkopolskę do macierzy.

 W Galicji Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami. W dniu 1 listopada Ukraińcy przy cichej pomocy Austriaków opanowali Lwów. Polskie organizacje paramilitarne  przy pomocy młodzieży stawiły opór. Odsiecz polska pod dowództwem ppłk. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, w dniu 20 listopada wyparła przeciwnika z miasta.

 Na wschodnich kresach dawnych ziem polskich na Mińszczyźnie, Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie oddziały polskiej samoobrony skutecznie walczyły z bolszewikami, którzy wkraczali na tereny opuszczane przez wojska niemieckie.

 W styczniu 1919r. do Śląska Cieszyńskiego wkroczyli Czesi roszcząc sobie prawa do terenów nad Olzą. Słaba obrona polska została zepchnięta aż do Wisły. Mediacja państw zachodnich przyznała Czechom ich zdobycze terytorialne.
 W kwietniu tego roku przy wsparciu młodzieży i kolejarzy oddziały polskie wkroczyły do Wilna. Ponadto trzeba było trzech Powstań Śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski.Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska 1920r., w której naród polski obronił odzyskaną niepodległość.

 Dzień 11 listopada 1918r. był pierwszym dniem niepodległej II Rzeczypospolitej i zawsze utożsamiano go z osobą Józefa Piłsudskiego. Dzień ten był obchodzony już od 1919r. jako Święto Niepodległości, ale dopiero w 1937r. dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski – został oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranicą.

Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił narodowi to święto, którego oficjalna nazwa brzmi: Narodowe Święto Niepodległości.

 

Autor: ppłk Ryszard Najczuk

20211012 0212 października dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego ma jednoznaczne skojarzenia. W czasie II wojny światowej tego dnia w 1943r. doszło do bitwy pod Lenino. Ze strony sojuszników walczących z hitlerowskim najeźdźcą weszła do walki, dopiero co sformowana polska 1. Dywizja Piechoty. Walcząc w składzie 33. Armii wojsk radzieckich 1.DP osiągnęła początkowo znaczące sukcesy, jednak bez pełnego wsparcia sąsiednich jednostek radzieckich oraz wsparcia artyleryjskiego i lotniczego toczyła walki z wojskami niemieckimi ze zmiennym szczęściem do godzin nocnych z 13 na 14 października. W wyniku działań poniosła duże straty w ludziach i sprzęcie i została zluzowana i wycofana do drugiego rzutu 33. Armii. Bitwa ta była pierwszym starciem z hitlerowskimi wojskami tak dużej jednostki polskiej od czasu kampanii wrześniowej w 1939r. Dla uczczenia tej bitwy żołnierza polskiego w czasie II wojny światowej władze PRL ustanowiły w 1950r. dzień 12 października Świętem Wojska Polskiego. Wojsko Polskie obchodziło to święto do 1989r. Członkowie naszego Stowarzyszenia corocznie spotykają się w tym dniu, aby uczcić pamięć tej bitwy i poświęcenia żołnierza polskiego w dążeniu do wolności, a przede wszystkim do wyzwolenia Ojczyzny spod niemieckiego okupanta.

W tym roku również się spotkaliśmy. Tym razem spotkanie odbyło się w restauracji Olimp. Biorąc pod uwagę warunki pandemii i ograniczone zarówno20211012 01 możliwości, jak i chęci do spotykania się w szerszym gronie, wyjątkowo w spotkaniu uczestniczyło 28 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Prezes Stowarzyszenia kolega Rochmankowski nawiązał do rocznicy historycznej bitwy, jej znaczenia, bardziej symbolicznego, niż militarnego, choć okupionego krwią poległych i rannych żołnierzy polskiej dywizji. Wspomniał również o historycznym już dniu 12 października, obchodzonym w okresie PRL-u jako święto Wojska Polskiego. Po wystąpieniu prezesa Stowarzyszenia kolegi Rochmankowskiego zostały wręczone medale Stowarzyszenia, legitymacje członkowskie, upominki i listy gratulacyjne dla członków Stowarzyszenia, w tym również jubilatów.

Dalsza część spotkania upłynęła na szerokich i gorących dyskusjach na temat wydarzeń związanych z bitwą pod Lenino, samej bitwy, jej przebiegiem i wynikach. Były też wspomnienia dotyczące obchodów Święta Wojska Polskiego w minionych latach, służby w jednostkach garnizonu leszczyńskiego, strzelaniach rakietowych na poligonie radzieckim (Aszałuk) oraz polskim (Wicko Morskie).

20211012 09

20211012 11

 

 

 

 

Szanowni Przyjaciele i Sympatycy oraz Koledzy - Członkowie

naszego Stowarzyszenia

W związku z rozpoczętymi pracami rekonstrukcyjnymi pomnika poświeconego żołnierzom 55 Poznańskiego Pułku Piechoty zwracamy się z gorącym apelem o wsparcie finansowe lub materialne w odtworzeniu tego pomnika.

APEL na stron interjpg 2

Zainteresowanych obejrzeniem zdjęć przedwojennych oryginalnego pomnika 55ppp zapraszamy do naszej GALERII. Kliknij tutaj.

 

Imieniny

Poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny obchodzą Chwalibóg, Felicja, Mirogniew
Do końca roku pozostało: 342 dni

ZEGAR

Licznik odwiedzin

1956148
DzisiajDzisiaj542
WczorajWczoraj732
Bieżący tydzieńBieżący tydzień542
Bieżący miesiącBieżący miesiąc16831
WszyscyWszyscy1956148