Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

20190323 01W dniu 23 marca 2019 roku w sali konferencyjnej hotelu „ACH TO TU” w Lesznie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego Stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyło 29 kolegów. Zebranie było prawomocne w rozumieniu statutu i mogło podejmować uchwały we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

To już 13 rok funkcjonowania i działalności naszego Stowarzyszenia oraz trzeci rok pracy zarządu trzeciej kadencji. W dniu dzisiejszym podsumowaliśmy działalność Stowarzyszenia w 2018 roku oraz rozliczyliśmy funkcjonowanie Zarządu Stowarzyszenia w 2018 roku. Praca Zarządu oraz działalność Stowarzyszenia opierała się na „Planie działalności Stowarzyszenia na 2018 rok” oraz Uchwale Programowej na 2018 rok”, dokumentach przyjętych 4 kwietnia 2018 roku przez Walne Zebranie. Zaplanowane i wykonywane zamierzenia (zadania i pozostałe przedsięwzięcia) były realizowane zgodnie z założonymi celami naszej działalności, które określa § 10 i 11 Statutu Stowarzyszenia.

Do oglądnięcia zdjęć z przebiegu Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapraszamy do naszej galerii. Kliknij tutaj.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia kol. płk w st. spocz. Mirosław Rochmankowski, który przywitał zebranych członków20190323 02 Stowarzyszenia. Następnie Walne Zebranie prowadzenie obrad powierzyło kol. mjr Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. Po wyborze protokolantów zebrania, Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków ponownie zabrał głos Prezes Stowarzyszenia kol. Rochmankowski i przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok. Przed przystąpieniem do zasadniczej części sprawozdania zebranie chwilą ciszy uczciło pamięć kolegów – 20190323 13członków naszego Stowarzyszenia płk Jana Zbozienia, płk Zbigniewa Gawrona, ppłk Piotra Laszkiewicza, mjr Henryka Grafa, którzy w ubiegłym roku odeszli na „wieczną wartę”. Prezes kol. płk Mirosław Rochmankowski omawiając zamierzenia realizowane w 2018 rok uwypuklił szczególnie dokonania związane z kultywowaniem tradycji i historii Polski, regionu leszczyńskiego i jednostek wojskowych stacjonujących w Lesznie. W 2018 roku przypadała 100. rocznica polskiej broni przeciwlotniczej – uczczona przez nas zorganizowanym sympozjum. Wspólnie z Muzeum w Gostyniu i Biblioteką Uczelnianą PWSZ w Lesznie zorganizowaliśmy trzy wystawy o Marszałku Piłsudskim i generale Roweckim „Grocie”. W kwietniu zorganizowaliśmy IV Spotkanie byłych żołnierzy i pracowników resortu obrony 69Lpplot. Tradycyjnie w maju zorganizowaliśmy już V Memoriał im. Ludwika Kostery. Staraniem Stowarzyszenia i UM Leszno wydaliśmy książkę naszego kolegi mjr w st. spocz. Krzysztofa Handke zatytułowaną „Artylerzysta przeciwlotnik, pułkownik Alfons Roman FENGLER 1898 – 1993”. W minionym roku podjęliśmy wiele inicjatyw, w tym np. postawienie nowego nagrobka płk Władysława Wiecierzyńskiego (przy wsparciu UM Leszno). Uczestniczyliśmy w uroczystościach rocznicowych, zawodach strzeleckich i zawodach sportowych organizowanych przez lokalne samorządy, instytucje, organizacje społeczne, zaprzyjaźnione stowarzyszenia. Rokrocznie w okresie Święta Zmarłych pamiętamy o żołnierzach i pracownikach resortu obrony, którzy pochowani są na leszczyńskich cmentarzach – ozdabiamy groby biało-czerwonymi chorągiewkami i zapalamy znicze. Kończąc sprawozdanie Prezes Stowarzyszenia wyraził podziękowania naszym sponsorom i darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność statutową.

Po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego swoje sprawozdania przedstawili: Skarbnik Stowarzyszenia kol. mjr w st. spocz. Jerzy Domański – sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz kol. mjr w st. spocz. Tadeusz Noga – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i zatwierdzone jednogłośnie przez Walne Zebranie. Zebrani również jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

W dalszej kolejności Zarząd przedstawił Plan Działania oraz Plan Finansowy Stowarzyszenia na 2019 rok. Oba plany zostały przyjęte przez Walne Zebranie.

W wolnych wnioskach mówiono o sprawach organizacyjnych dotyczących Stowarzyszenia i jego  działalności oraz o czekających nas w najbliższych miesiącach ważnych wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Stowarzyszenie: święcie Stowarzyszenia pokrywającym się ze świętem 1dplot i świętem pułkowym 69Lpplot oraz V spotkaniem żołnierzy i pracowników resortu obrony 69Lpplot, VI Memoriałem Strzeleckim im. Ludwika Kostery, obchodów 74. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej oraz przypadającej w tym roku 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować podróż wojskowo-historyczną do Włoch w okresie 20 – 26 maj 2019 roku Członków Stowarzyszenia wyrażających chęć uczestnictwa w tej wycieczce (również z osobami towarzyszącymi) prosimy o pilny kontakt z Prezesem lub Sekretarzem Stowarzyszenia w okresie najbliższego tygodnia.

20190323 22Końcowym akcentem Walnego Zebrania były podziękowania za działalność w 2018 roku złożone przez Prezesa najbardziej aktywnym członkom Stowarzyszenia. Są to koledzy: mjr Witold Mietełka, por. Marek Szreiber, kpt. Mariusz Siwak, ppłk Jerzy Wójcik, ppłk Andrzej Stenka, ppłk Andrzej Gotarski, ppłk Zdzisław Poch, ppor. Eugeniusz Śliwiński, ppłk Mieczysław Humski, mjr Tadeusz Noga. Podziękowania z rąk Prezesa otrzymali również członkowie Zarządu Stowarzyszenia: wiceprezes ppłk Wiesław Kościański, sekretarz ppłk Andrzej Izydorczyk, skarbnik mjr Jerzy Domański oraz członek Zarządu mjr Eugeniusz Kwiatkowski.

Po wyczerpaniu programu Walne Zebranie zamknął jego przewodniczący kol. mjr Eugeniusz Kwiatkowski.