Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W dniu 6 kwietnia 2018 roku w sali kinowej klubu żołnierskiego w koszarach przy ul. Racławickiej odbyło się Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. Gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” i Garnizonu Leszno. W zebraniu uczestniczyło 21 członków z ogólnej liczby 61 członków stowarzyszenia. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że zebranie jest prawomocne, ponieważ odbyło się w drugim terminie.

20180406 01Obrady otworzył Wiceprezes Stowarzyszenia mjr w st. spocz. Jerzy DOMAŃSKI, witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania. Prezes Stowarzyszenia kol. płk w st. spocz. Mirosław ROCHMANKOWSKI z powodów zdrowotnych był nieobecny. Wiceprezes zaproponował wybór przewodniczącego zebrania i protokolantów. Jednogłośnie przyjęto zgłoszone kandydatury. Przewodniczącym zebrania został kol. Wiesław KOŚCIAŃSKI, protokolantami zostali kol. Zdzisław JĘDRYSIAK i kol. Jerzy WÓJCIK. Dokonano również wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: kol. Kazimierz GREGOR i kol. Tadeusz PODSIADŁY oraz komisji uchwał i wniosków w składzie: kol. Józef DEUTSCH i kol. Krzysztof GOŁĘBIEWSKI. Pierwotny porządek zebrania poszerzono o wybory uzupełniające skład zarządu stowarzyszenia, ponieważ rezygnację ze składu zarządu i funkcji Skarbnika złożył kol. ppłk rez. Piotr LASZKIEWICZ – względy zdrowotne nie pozwalają mu nadal pełnić funkcji w zarządzie. Po uzupełnieniu nowy porządek zebrania przyjęto jednogłośnie.20180406 02

W następnej części zebrania przedstawiono sprawozdania za 2017 rok oraz projekty działalności w 2018 roku. Kol. Wiceprezes przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017 roku, w zastępstwie Skarbnika – kol. Sekretarz Andrzej IZYDORCZYK przedstawił Sprawozdanie finansowe za rok 2017 a kol. Tadeusz NOGA przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawił Plan działalności Stowarzyszenia na 2018 rok i Sekretarz kol. Andrzej IZYDORCZYK przedstawił Projekt planu finansowego Stowarzyszenia na 2018 rok. W wyniku zarządzonych głosowań udzielono absolutorium Zarządowi za miniony rok oraz przyjęto powyższe sprawozdania za 2017 rok oraz projekty planów działalności i finansowego na 2018 rok. W dalszej części dokonano wyboru nowego członka Zarządu Stowarzyszenia po rezygnacji kol. Skarbnika ppłk rez. Piotra LASZKIEWICZA. W wyniku tajnego głosowania nowym członkiem Zarządu wybrano kol. mjr Eugeniusza KWIATKOWSKIEGO. Przewodniczący zebrania zarządził krótką przerwę, w czasie której ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia w nowym składzie. Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia i przydział funkcji jest następujący: Wiceprezesem został kol. Wiesław KOŚCIAŃSKI, funkcję Sekretarza będzie nadal pełnił kol. Andrzej IZYDORCZYK, Skarbnikiem został kol. Jerzy DOMAŃSKI a Członkiem Zarządu kol. Eugeniusz KWIATKOWSKI.

20180406 03Na zakończenie kol. Wiceprezes przedstawił problemy działalności Stowarzyszenia, zapoznał obecnych członków z najbliższymi wydarzeniami i uroczystościami oraz planowanymi zamierzeniami związanymi z dwiema ważnymi rocznicami: uroczystości 100-lecia broni przeciwlotniczej w Koszalinie (1.09) oraz 75-lecie bitwy pod Lenino. Poprosił także o większe zaangażowanie członków w działalność bieżącą, po czym podziękował wszystkim kolegom za przybycie na zebranie i zakończył Walne Zebranie Sprawozdawcze.